Aktuellt

Presentation från stämman 15 juni 2019

2019-06-15 GFEF årsstämma Gullholmenskyrka kl 1400 hemsidan

3 juni 2019 – Kallelse

Kallelse föreningsstämma 190615

15 april 2019

Informationbrev 190410

April 2019

Informationsbrev brev till fastighetsägare 190326

15 dec -2018

Felanmälan fiber

Har du ingen uppkoppling ? Skriv ett mail till gullholmenfiber@gmail.com och gör en felanmälan. Uppge namn, adress och telefonnummer.

Vi återkopplar när felsökning är genomförd.

Styrelsen
14 dec 2018

Äntligen är Gullholmens Fiber igång!

Efter vissa inkörningsproblem har vi nu en stabil leverans av ljus i i Gullholmens fiber.

Nu kan du surfa och titta på TV via din leverantör.

Vi har dock vissa indikationer på fel i några fastigheter, felsökning pågår, men troligtvis är det adaptern till inneboxen som inte är inkopplad. Har ni möjlighet säkerställa att inneboxen får elförsörjning via adaptern vore det bra, då det underlättar felsökning.

Hälsningar

Styrelsen

10 dec 2018
Uppmaning till alla fastighetsägare som är medlemmar i Gullholmen Fiber
Nätet har börjat tändas upp. Under det arbetet har vi observerat ett stort antal felmeddelanden i nätet, ingen kontakt med huvudcentralen, enligt leverantören så tyder det på att adaptern/strömförsörjningen till inneboxen inte sitter i strömuttaget. Vi ber samtliga fastighetsägare försäkra sig om att adaptern sitter i och lampan lyser.
Med vänlig hälsning
Gullholmen Fiber

Gullholmen 4 dec 2018

Fast telefoni från Internetport

Klicka på länken nedan för mer information.

IP Telefoni version 2

Gullholmen 181101

Kort information om läget på fiberfronten.

Färdigställandet av vårt fibernät har blivit mer utdraget än vi vad vi trodde bara för en månad sedan. Alla rör är på plats och samtliga fibertrådar har blåsts genom rören. Nu pågår svetsningen av skarvarna ute i de skåp som finns placerade på strategiska platser på våra öar. Detta arbete kräver ytterst stor noggrannhet för att signalen i fibern ska påverkas (dämpas) så lite som möjligt. Samtidigt har arbetet med att återställa mark- och vägytor påbörjats.

När fibersvetsarna är klara kan vårt fibernät ljussättas. Innan vi kan ta nätet i bruk krävs det att entreprenören gör tester för att säkerställa att alla som är anslutna får sin signal och att nätet uppfyller de krav som ställda. För att detta ska fungera på ett optimalt sätt SKALL DEN STICKPROPP SOM ÄR ANSLUTEN TILL INNERDOSAN SITTA I EN FUNGERANDE KONTAKT. Kontrollera att signallampan i inneboxen lyser med grönt sken. Om du inte själv kan komma ut och kolla att kontakten sitter i kan du kanske be någon som har nyckel till huset att gå och göra den kollen.

Testkörning och besiktning av nätet kommer att ske i mitten av november. Planen är att fibernätet kommer att driftsättas i slutet av november.

För er som har tecknat Gruppavtalet med start 1/11 -18 får vi meddela att startdatum blir 1/12 -18 istället p.g.a. utökad tid för testning och eventuella justeringar i nätet.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

14 September 2018

Information om fiberstatus och gruppavtal

Fibernytt_Gullholmenfiber_September2018

Beställning av gruppavtal_Gullholmenfiber

Augusti 2018 – Protokoll  GFEF årsstämman

Föreningsstämma 16 juni 2018

Fibernytt Juni 2018

Fibernytt_Gullholmenfiber_Juni2018

Årsstämma Gullholmens Fiber Ekonomiska Förening

Lördagen den 16 juni 2018 kl: 10:00

Plats: Kyrkan

Klicka på länken nedan för att se dagordning.

Välkomna

Rätt kallelse till GFEFstämma 180616

Fiber status April 2018

Nu är det äntligen vår och fiberarbetet pågår för fullt. Tjälen har nu släppt och förenklar för alla involverade.

Förläggningen av havskablar är nu på plats till Skottarn-Tvesjärten, Rörholmen och Herme rissholm. Allt grävarbete fortsätter, dock något försenat pga av kylan. Grävarna är strax nere vid Kyrkan och därefter startar arbetet norrifrån Krabben mot torget. Vi räknar med att grävjobbet och montering av boxar skall vara färdigt innan maj månads utgång.

Vi börjar nu se ljuset i tunneln!

Redan nu kommer återställningsarbetena att påbörjas så att det blir fint på våra öar innan sommaren.

Vi hoppas kunna skicka ut nästa delfakturering , dvs faktura nummer 2, på 5000 kr under april månad för huvudanslutning. Slutavräkning, dvs faktura nummer 3 kommer att faktureras efter sommaren. När det gäller sidoanslutning kommer denna faktureras i sin helhet innan sommaren.

Arbetsgruppen arbetar intensivt med gruppavtalen, dvs utbudet av tjänster som TV kanaler, hastighet på anslutning och telefoni. Förslag kommer att ges till medlemmarna på stämman i juni.

Hälsningar

Gullholmen fiber

Hannes film

Nedan finner ni en Youtube film som berättar lite om Gullholmens fiberförenings arbete och en beskrivning av  montering av ute och inneboxen på en fastighet.

Obs. exemplet i filmen visar en standard installation, många av föreningens medlemmar behöver göra anpassade installationer då många hus har höga stengrunder, byggda delvis i havet osv.

Information från Gullholmen Fiber november 2017

Det är många frågor gällande fiberstatusen, nedan finner ni frågor och svar på aktuella frågor.

 • När skall nästa insättning ske och vilket belopp?
  • För huvud abonnemang kommer föreningen anmoda betalning under januari 2018. Beloppet är 5000 kr. Slutavräkning/ slutinbetalning kommer ske senare i vår.
  • För sidoabonnemang kommer föreningen att fakturera dessa runt årsskiftet.
 • Håller fiberkostnaden på 12500 kr fortfarande för allt inklusive ute/innebox
  • Vår kalkyl har inte förändrats, vi kan inte se något som påverkar det för närvarande.
 • Installation av utebox, hur går det till?
  • Hannes har gjort en beskrivning och en film om hur installationen går till. Inom kort kommer den publiceras på hemsidan.
 • När kommer installationen av boxarna att ske?
  • Montören kommer att kontakta fastighetsägaren i god tid innan tänkt installation och komma överens om tillgång till nycklar etc till fastighet. Dessutom diskutera lämplig placering av boxar.
 • Måste jag ha en utebox?
  • Ja, föreningen följer branschens rekommenderade standard och har därför beslutat att uteboxen skall sitta på utsidan av fastigheteten för att kunna utföra servicearbeten och mätningar utan att i framtiden behöva gå in i huset. Här är gränssnittet mellan föreningen och fastighetsägaren.
 • Vad gör jag om jag vill ha in fibern i mitt hus på ett annat ställe än där slangen med grön märkning går upp vid husgaveln?
  • Varje fastighetsägare diskuterar detta med installatören. I föreningens åtagande ingår från uteboxen en genomföring i husvägg och installation av inneboxen. Om fastighetsägaren vill ha inneboxen placerad på annat ställe inne i sitt hus tillkommer kostnader som fastighetsägaren betalar och kommer överens med installatören. Installatören fakturerar denna kostnad separat, möjligheter till rot avdrag finns.
 • Om jag inte har eluttag inom 1,5 meter från inneboxen, vem kan hjälpa mig med elinstallationen?
  • Prata med installatören så hjälper han dig.
 • När kommer grävarna till de olika områdena?
  • Veckovisa avstämningar görs med grävarna. Vårt mål är att erhålla bättre framförhållning och tidsplan som kan kommuniceras ut till de berörda. Vinter och väder påverkar självfallet alla planer. Planer och status läggs ut på hemsidan.
  • Följande områden är färdiggrävda.
   • Gullholmsöarna
   • Från södra Hermanö fram till Höpallen ( dock ej stamnätet som grävs med annan utrustning. Planeras i januari)
 • Om jag vill komma i kontakt med grävarna för att diskutera dragningen just på min tomt, hur gör jag då?
  • Grävarna kontaktar fastighetsägarna under arbetets gång
 • När tror ni vi kan få fiber uppkopplingen färdig så vi kan använda anslutningen ?
  • Dagens bedömning 2017-11-29 är att alla ha fibern uppkopplad mars 2018.

Hälsningar & God Jul önskar Styrelsen

September 2017 – klicka på länken

Fibernytt_Gullholmenfiber_September 2017

Juli 2017 klicka på länk nedan

Fibernytt_Gullholmenfiber_Juli2017

Juni 2017 information från Gullholmen fiber

Arbetet med nedgrävning av fiber pågår för fullt – och på Råön är det till stora delar redan färdiggrävt fram till respektive huskropp. Som vi tidigare informerat om så kör entreprenörerna fram till midsommar och tar sedan en paus fram till i början av augusti. Planen är att anläggningen skall tändas upp under oktober-november 2017.  Vi uppdaterar er löpande via nyhetsbrev och vår hemsida.

Att anlägga ett fibernät är ett omfattande projekt, och det är ofta svårt att förutse alla eventualiteter, varav de flesta råder vi inte alltid över. Från Gullholmen Fibers håll gör vi allt vi kan för att skynda på samtliga parter – och såklart hålla tidplanen i mesta möjliga mån.

Nedan kan ni läsa mer om vad som kommer att ske utanför och inne i era fastigheter:

 

Så här går det till:

Grundprincipen vid anslutningen till er fastighet är närmaste väg från kopplingsskåpet, till er tomtgräns, och därefter enklaste väg över tomten till ert hus. Installatören borrar ett hål genom väggen, och på utsidan installeras en utomhusbox och på insidan monteras fiberuttaget (medieomvandlaren/fiberdosan/CPE är vanliga branschnamn).

Håltagning sker i markplan, om det är den enklaste vägen in i er fastighet. Fiberdosan placeras direkt innanför husväggen, och behöver ha tillgång till ström. Eluttaget måste finnas max 1,5 m ifrån platsen där fiberdosan monteras. I annat fall är det upp till varje fastighetsägare att dra fram en skarvsladd för el. Lämpliga ställen är vardagsrum, kontor, hall, matsalsdelen av kök, sovrum etc. Fiberdosan placeras inte i våtutrymmen eller liknande, och det görs heller ingen dragning av fiber på insidan av fastigheten, annat än att hitta lämplig plats för själva medieomvandlaren.

Rent praktiskt så kommer ni att bli kontaktade av ansvarig projektör på ByNet som bokar en tid för tomtprojektering för er fastighet. Han/hon kommer föreslå hur fiberkabeln skall dras på er tomt, var håltagning i fastigheten kommer att ske, samt lämpligen placering på fiberdosan som fungerar inomhus.

I totalentreprenaden ingår denna installation, och vi har svårt att hantera avsteg från detta då vi har fått ett pris på helheten av vår entreprenör.

För de som önskar en annan placering inomhus så rekommenderar vi starkt att man – vid behov – istället drar nätverkskabel ”CAT 6” inomhus. Nätverkskabel är också betydligt mer tålig än fiber, och lämpar sig även bättre för de som ev. vill dra nätverk inomhus.

I priset ingår en s.k.  grovåterställning på din tomt. Det innebär att vår entreprenör i mesta mån lägger tillbaka befintliga jordmassor. Eventuella stenar och dylikt som grävts fram tar fastighetsägaren själv hand om.

GFEF står inte för ny jord (däremot läggs befintliga massor tillbaka) eller att så gräsfrön där man schaktat. Återställning av t.ex. asfalt, plattsättningar eller växter på den egna tomten ingår inte.

I samband med tomtprojekteringen är det givetvis ett bra tillfälle att prata mer i detalj om vad detta betyder för just din fastighet.

VIKTIGT – det är fastighetsägarens ansvar att informera kring och ev. märka ut gräsklipparslingor, egenförlagd el, eller andra nedgrävda ledningar på egen tomt.

Hur funkar det sedan när man skall köpa tjänster (TV, Bredband, Telefoni) ?

Grundregeln är att du, efter att fiberanslutningen är klar, kan köpa tjänster från det öppna fibernätet som tillhandahålls av ip-only. Du kan läsa mer om utbudet på deras hemsida: http://vastragotaland.ip-only.se/bestall/#/

Självfallet finns alternativ som lämpar sig för såväl permanentboende som korttidsboende.

Gullholmen Fiber har upphandlat ett s.k. Gruppavtal, med extra förmånliga priser. Dessa kommer att presenteras närmare på kommande informationsträffar och i våra nyhetsbrev samt på vår hemsida.

Av den valda tjänsteleverantören (t.ex. Bahnhof, ComHem eller Viasat) får du oftast den utrustning som krävs för att kunna ansluta till fiberdosan. Om du, som exempel, enbart använder bredbandet så får du oftast med en trådlös router på köpet. Den kopplas in i fiberdosan, och sen kan du surfa trådlöst. Har man ett större hus, väldigt tjocka väggar, eller kanske vill nå en bit ut på din tomt så kan man köpa en separat router för ännu bättre trådlös täckning.

Vill man se på TV via fibern så finns även trådlösa produkter för att lösa detta, även om man alltid får bäst kapacitet om man drar en nätverkskabel från fiberdosan till TV:n. Din valda tjänsteleverantör kan ge råd och tips!

När väl du har en fungerande anslutning i fastigheten, och köpt tjänster, så sköts all dialog emellan dig och din valda tjänsteleverantör. Inträffar ett fel så felanmäler du till samma tjänsteleverantör. Aldrig till Gullholmen fiber, eftersom vi i det skedet inget kan göra. Som tur är så är mängden fel på fibertjänster väldigt få.

Vi kommer som sagt ha fler informationsträffar framgent, där såväl entreprenören ByNet, samt deras ägare ip-Only, kommer medverka. Inbjudan kommer via nyhetsbrev och vår hemsida.

Hälsningar

Styrelsen

Gullholmen Fiber

En färja full med el och fiber material på väg till Gullholmen

VOE teamet på plats, arbetet med nedgrävning av el och fiber på Gullholmsöarna har startat. 23 mars 2017

Läs mer om fiber och elarbeten som startar i mars 2017

Fiber och elarbeten på våra öar mars 2017

Klicka på länken nedan för att läsa om GFEF extrastämma den 4 mars 2017

Noteringar från Gullholmen Fiber Ekonomisk Förenings extrastämma lördag 4

Se presentationer från extrastämman nedan

2017-03-04 extra stämma

CS presentation k.o – infomöte

Feb 2017  Fibernyheter

GULLHOLMEN FIBER ek för

Kallelse/inbjudan till samtliga medlemsfastigheter i GFEF samt föreningens revisorer.

Extra föreningsstämma Gullholmen Fiber Ekonomisk Förening

Datum:              lördag 4/3 2017 kl. 11.30

Plats:                  Gullholmens kyrka

Styrelsen för Gullholmen Fiber Ekonomisk Förening kallar härmed till extra föreningsstämma.

Som ni ser ovan kommer stämman att hållas i Gullholmens kyrka. Vi hoppas på god uppslutning.

I denna kallelse bifogas dagordning och Avtal om anslutning tillfibernät. (Ska undertecknas av samma person som innehar PUL-dokumentet.)

Styrelsen kommer på mötet att informera medlemmarna om styrelsens förslag till inriktning för framtiden. Vi kommer även att fatta beslut om att starta projektet. Dessutom kommer vi formellt att fatta beslut om medlemskap i föreningen vilket innebär att fastigheten ansluts till GFEF och samtidigt accepterar den kostnaden. Beslut kommer också att fattas om hur betalningen kommer att ske. Dessutom kommer information att ges om avtal med de som ska bygga vårt nät. Vi kommer också att få information om tjänsteutbudet som kommer att finnas i nätet och de alternativ som finns att välja på och även vad det kostar.

Gå gärna in på vår hemsida  gullholmenfiber.se  där ni kan läsa mer.

För er som vill ha mer information och inte har möjlighet att komma på denna extra föreningsstämma

kan kontakta ordförande hans.gullholmen@telia.com (070 – 5226155) eller sven_sjoquist@telia.com (070-2856599 eller 0304-57032).

Dagordning
Mötets öppnande.
Val av mötesordförande.
Val av mötessekreterare.
Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
Stämmans utlysande i behörig ordning.
Röstlängd.
Kort beskrivning om vad som hänt i föreningen sedan föreningsstämman 160618.
Redovisning av avtal i projektet.
Genomgång av GFEFs stadgar.
Styrelsens förslag till ekonomiska beslut.
A: Kostnad för huvudanslutning.
B: Kostnad för sidoabonnemang.
C: Kostnad för service och underhåll.
D: Tjänsteleverantör.
E: Totalentreprenad.
F: Betalning av insatser (huvudanslutningar) och anslutningsavgifter (sidoabonnemang).
G: Avgifter till tjänsteleverantörer.
H: 1. Avtal om anslutning till fibernät. 2. Marklovsavtal.
Extra föreningsstämmans beslut.
Övrigt.
Mötets avslutande.

Dec 2016 Fibernyheter

Hej alla fibermedlemmar

Till vår glädje har nu Länsstyrelsen godkänt vår ansökan om stöd till vårt fibernätverk vilket innebär ett stöd på hela 40 % till vår förening. Detta är vi naturligtvis mycket tacksamma för eftersom det ligger helt i linje med vår kalkyl som nu fortsatt ligger på 12500 kr per fastighet.

I dagarna stängde vår anbudstid för vår upphandling av byggnationen av fibernätet samt kommunikationsoperatör, vilket gör att styrelsen nu har ännu en hektisk tid med anbudsutvärderingarna.  Tidsplanen håller fortfarande och ljussättningen av fibern planeras ske, enligt plan, kvartal 3 2017.

Extrastämma
Inom kort kommer vi kalla till en extrastämma. Kallelsen skickas då både via e -mail och brevledes.

Så med dessa glada nyheter om godkänd ansökan vill vi i styrelsen nu önska er en härlig jul och ett Gott Nytt År!

 

Kort uppdatering fiberstatus – september 2016

Vi har nu skickat in en uppdaterad bidragsansökan till länsstyrelsen och fått positiva signaler om att den kommer

bli godkänd under hösten. Vi kommer därför påbörja upphandlingarna för spridningsnätet. Detta innebär att planerad

tidsplan håller och vi räknar med att tända upp fibern kvartal 3 2017.

Under sommaren fick vi in ytterligare anmälningar och vi är nu uppe i  332 medlemmar och 109 sidoanslutningar.

Detta är en anslutningsgrad på 88 %, vilket är otroligt bra.

För att säkerställa att ingen som vill ha fiber blir utan har vi utrymme för 10 ytterligare anslutningar, men anmälan måste ske omgående, innan slutupphandlingen sker.

Kostnadsbilden ser fortsatt positiv ut liksom tidigare och ligger på ca 12500 kr per fastighet

som vi berättade om i senaste infofolder.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Juli 2016 – Fibernytt

Fiberarbetet enligt plan!

Allt arbetet är i full gång och går helt enligt plan. Grävningen av stamledningen har nu slutförts från Stocken till Råön och över till Härmanösidan. Även spridningsnätet på Råön har i stort sett slutförts och nu tar vi nästa steg på Härmanö. Se tidplan nedan.

Kalkylen ser fortsatt riktigt bra ut och väntas fortfarande landa på ca 12 500 kr per fastighet, vilket är bland den lägsta anslutningsavgiften i Sverige. (Genomsnittet i Västsverige ligger på 25 000 kr)

Övrigt kort från föreningsstämman 18 juni

 • Antalet medlemmar är nu hela 330 fastigheter. Till det kommer ca 90 sidoanslut ningar (t.ex Gullholmsbaden med sina stugor samt BRF med lägenheter). Detta ger oss den högsta anslutningsgraden i Västsverige.
 • På Gullholmsön kommer vi att få möjlighet att också samförlägga med Västra Orust Energi i samband med att elen ska markförläggas, vilket är en av många anledningar till att vi får ner de totala
 • Om möjligt samordnas stamnätsbygget och spridningsnätet när möjlighet
 • Föreningen planerar för att ansvara för hela installationen, även inkopplingen till dosa insida hus (Nytt)

 

Missa inte sista chansen att anmäla dig

Det finns fortfarande chans att anmäla sig fram t.o.m 5 augusti 2016, så ta chansen att anmäla dig du också. Anmäler dig gör du enklast på vår hemsida www.gullholmenfi- ber.se och betalar in 300 kr till föreningens bankgiro 174-4416. (Uppge fastighetsbe- teckning och namn)

Tidsplan

 • Under hösten och vintern 2016/2017 färdigställs stamledningen på Härmanö fram till nodhuset vid
 • Utförandet av spridningsnätet på Härmanö och Gullholmen beräknas till våren 2017 och efter det görs installationerna in i
 • Fiberuppkopplingen beräknas vara klar i kvartal 3
 • Extra stämma planeras till hösten 2016, separat kallelse sänds

Kontakt

Har du frågor, kontakta gärna:

Sven Sjöquist      sven_sjoquist@telia.com alt. telefon 0304-57032 eller 0702-856599

Lars Mossberg     lars.mossberg@lamoco.se alt.telefon 0727-376565

Hans Pettersson   hans.gullholmen@telia.com alt.telefon 0705-226155

Styrelsen

Styrelsen för Gullholmen Fiber Ek Förening består av:

Ordförande Hans Pettersson

Ledamot Sven Sjöquist

Ledamot Lars Mossberg

Ledamot Hannes Rücker

Ledamot Elsie Anderberg

Ledamot Christina Thulin

Ledamot Birthe Hellman

Juni 2016

Kallelse/inbjudan  till

Föreningsstämma – Gullholmen Fiber ekonomisk förening

Datum:                 lördag 18/6 2016 kl. 10.00

Plats:     Gullholmens kyrka

 

Styrelsen för Gullholmen Fiber ek för kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Som ni ser ovan kommer stämman att hållas i Gullholmens kyrka, vi hoppas på god uppslutning.

I denna kallelse bifogas dagordning, verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.

Styrelsen kommer även ge medlemmar information om var vi befinner oss idag med byggnation fiber, vår ansökan och dess behandling hos jsv/lst samt byggnation av stamnätet.

De medlemmar som vill erhålla förvaltningsberättelse innan föreningsstämman kontakta ordförande hans.gullholmen@telia.com, dessa handlingar kommer också att vara tillgängliga på föreningsstämman.

Dagordning

Mötets öppnande.

Val av mötesordförande.

Val av mötessekreterare.

Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.

Stämmans utlysande i behörig ordning.

Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd för mötet.

Kort beskrivning om vad som hänt i föreningen sedan föreningsstämma 150606.

Översikt över fastigheter som är anmälda som medlemmar till dags dato.

Beslutet att GFEF område också omfattar Råön – resultatet.

Styrelsens årsberättelse 1) verksamhet  2) förvaltning  3) resultat- o balansräkning.

Revisorernas berättelse.

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt disposition av årets vinst eller förlust.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och redovisningsperiod.

Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Fastställande, beslut om års/medlemsavgift för 2017 och eventuellt övriga avgifter.

Verksamhetsplan 2016/2017 och budget för verksamhetsår 2017 tills extra föreningsstämma.

Propositioner.

Motioner.

Val av föreningsfunktionärer 1) styrelseordförande  2) ledamöter  3) suppleanter  4) övriga uppdrag

5) adjungerande.

Val av revisorer och revisor suppleanter.

Val av valberedning varav en sammankallande.

Övriga ärenden  1) Fastställande av slutdatum för inträde i föreningen och avgifter till föreningen

2) Extra föreningsstämma och dess mötestid – hantering/kallelse mm.

Övrigt .

Mötets avslutande.

Feb 2016

Klicka på länken nedan och läs de senaste nyheterna 

Fibernytt_Gullholmenfiber.se

Senaste nytt från Gullholmen fiberförening december 2015

Länsstyrelsen och Jordbruksverkets interna beslutsprocess gällande fiberbidrag har gått fortare än beräknat, vilket är väldigt positivt för vår fiberförening, då vår inneliggande ansökan kan behandlas snabbare. Vi hoppas på besked under januari 2016.

Under december har vi fördjupat oss i upphandlingsdokumenten och underlagen kommer vara klara troligtvis i januari 2016, i linje med då vår ansökan godkänns.

Vårt arbete med samförläggning tillsammans med Västra Orust Energi fortlöper i positiv anda, vilket innebär stora funktions och kostnadsfördelar för Gullholmen fiber.

Vi har under hösten fått önskemål från medlemmar och fått rekommendationer av andra fiberföreningar att även ta ett helhetsgrepp på de delar av installationen som sker inomhus. Vi kommer därför inom kort skicka ut underlag för upphandling gällande de delar av fiber installationen som kommer att ske inne i husen. Vi bedömer att flera lokala/regionala bolag kommer visa intresse att delta i upphandlingen, vilket innebär förstås en lägre kostnad per hus ,än att husägaren själv skulle ombesörja installationen.

Bilden nedan beskriver ungefär hur dragningen av vår fiber kommer se ut på öarna.

Fiberdragning dec 2015

Gullholmen Fiber tillönskar er alla en riktig

GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

 

Styrelsen Gullholmen Fiber:

Sven Sjöquist, Lars Mossberg, Elsie Anderberg, Birthe Hellman, Hannes Rücker,

AC Appelgren, Hans Pettersson.

Adjungerande är Ingemar Berglind, Peder Hårde, AC Dellve, Christina Thulin och Anders Steen.

Status November 2015

 • Till dags datum 305 anmälda fastigheter av 385 antal möjliga. Detta ger 79,2 % anslutningsgrad.
 • Ovan ger fördelning fastboende 91,4 %, fritidsboende 74,3 %.
  • Dessutom 70 sidoanslutningar såsom Ghnbaden.
  • Fler sidoanslutningar kan tillkomma såsom Brf, Stiftelsen.
  • Procentuellt den högsta anslutningsgraden inom VGR.
  • Fiberföreningens geografiska område omfattar:
   • Gullholmen/Hermanö
   • Tvestjärten
   • Råön
  • Samförläggning kommer att ske i största möjligaste mån tillsammans med Västra Orust Energi – innebär kostnads-fördelar för båda, alla parter.
  • Länsstyrelsen bidragsprocess är tyvärr försenad, GFEF ligger väl i linje med uppsatt tidplan. Vår ambition är att ta igen den förlorade tiden genom vårt samarbete samförläggning och samarbetet byNet. Ihop med byNet förbereder vi nu upphandlingar av de olika momenten.
  • Beräknad startdatum för vårt fibernät är under första hälften av 2017.
  • Förmånligt fiberlån framtaget i samråd med Orust sparbank.
  • Föreningen har som mål att även inkludera installationen som sker inomhus hos medlemmarna för att skapa driftsäkerhet och kostnadsfördelar. Upphandling pågår.
  • Under våren planeras en paraplyorganisation sjösättas för alla fiberföreningar på Orust.

Målet är stordriftsfördelar gällande service och underhåll.

Information kommer fortlöpande läggas in på vår hemsida

Gullholmenfiber.se

Gullholmen Fiber tillönskar er alla en riktig

GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

 

Styrelsen Gullholmen Fiber:

Sven Sjöquist, Lars Mossberg, Elsie Anderberg, Birthe Hellman, Hannes Rücker,

AC Appelgren, Hans Pettersson.

Adjungerande är Ingemar Berglind, Peder Hårde, AC Dellve, Christina Thulin och Anders Steen.

Nu finns det möjlighet till fiberlån – se erbjudande från Orust Sparbank

kommunvapen

Mer pengar till utbyggnad av fibernät

Kommunfullmäktige beslutade på mötet den 13 augusti om utbyggnad av fibernät för datakommunikation.

Läs mer:  http://www.orust.se/5.acf4c714ef0e0e97c6e18e.html

Varför bredband

Fiberbredband är vår tids nya infrastruktur för kommunikation och dess utyggnad pågår i hela Europa.

Du får inte bara tillgång till bredband utan så mycket mera. Det är inte jämförbart med mobilt bredband som mer kan ses som ett komplement till fiberbredband.

Befintligt telefonnät/kopparnät via radiolänk är gammalt och utnyttjat långt över vad som någonsin var tänkt när det byggdes, många av ledningarna sitter fortfarande på stolpar och är känsliga både för regn, vind och åska, även markkablarna är spröda och känsliga för minsta störning. Att bygga nytt eller reparera detta gamla nät i någon större omfattning är inte längre ekonomiskt försvarbart. Det innebär att man på landsbygden får behålla sin gamla telefon så länge ledningarna inte går sönder och sen får man en mobiltelefonbaserad uppkoppling som bara går att använda till telefoni.

Nackdelar med mobilt bredband mot fiberbredband:

 • Det krävs många master för en bra 4G-täckning • Hastigheten begränsas när det är flera användare samtidigt • När den surfmängd som ingår i ditt abonnemang uppnåtts blir det avsevärt dyrare. • 4G med en maxhastighet på 100 MB/s och en surfmängd på 10 GB ger dig möjlighet att surfa i maxhastighet en kvart, sen är de slut.

Vad får vi ut av fiberbredband? Vi får en ny infrastruktur, vi kommer närmare statens mål att 90 % ska ha tillgång till 100 Mbit/s till 2020 och vi får ett generationsskifte i tekniken. Fiberbredbandet ger oss trygghet, möjlighet för fler att arbeta hemma, billigare tv, internet och telefoni och ett högre värde på de anslutna fastigheterna. De tjänster som blir tillgängliga när du skaffar dig en fiberanslutning är inte bara att surfa på internet, titta på tv och prata i telefon. Du kan skaffa trygghetslarm för äldre, kameraövervakning i exempelvis sjöbodar, ditt hus eller andra lokaler och mycket mer.

Varför fiberbredband

 • Statens mål är att 90 % av befolkningen ska ha minst 100 Mbit år 2020. • Internetuppkopplingen blir snabbare. • Du får tillgång till IP-telefoni utan att behöva byta telefonnummer. • Fibern grävs ner i marken och är därför mycket driftsäker.( där det inte går att gräva ner, sker dragningen tillsammans med Västra Orust energi) • Livslängden på fiberkabeln beräknas vara minst 50 år och kan enkelt uppgraderas eller bytas ut. • Fibern kan utan problem användas för både telefoni, tv och internet samtidigt. • Värdet på fastigheten ökar. Fibern gör det lättare att sälja och är dessutom avdragsgill vid försäljning. • Fibern påverkas inte av antalet användare, hastigheten är densamma även om fler är uppkopplade samtidigt. • Den ger större möjlighet att arbeta eller studera hemma vilket i sin tur ger en ökad livskvalitet. • Den ger samhället och dess invånare miljö- vinster genom mindre transporter.(videkonf. Skype etc)
 • Främja nyinflyttning, ge möjlighet att bo kvar.

Hemsjukvården kommer i framtiden använda modern teknik bredband för att kunna stödja vårdtagare som bor kvar i sina hem

Fördelar med bredbandsfiber

 • Snabbare internetuppkoppling
 • Smartare och billigare telefoni
 • Tjänster som bildtelefoni mm
 • Tillgång till IP telefoni
 • Billigare TV-utbud
 • Fullt stöd för HD och 3D
 • Trygghetslarm
 • Kameraövervakning
 • Värdeökning på fastigheten
 • Driftsäkert med lång livslängd
 • Effektivare hemkontor
 • Påverkas ej av åsknedslag
 • Fiber = framtidssäker och driftsäker infrastruktur, stabil kommunikation, “obegränsad” kapacitet och stimulerad utveckling

Logo Orust Sparbank
Orust Sparbank har ett erbjudande om Fiberlån till de som ska investera i fiberkabel i sin fastighet.

Fiberlån 1,97 %. Aktuell ränta 2015-07-23
0 kr i uppläggningsavgift.
Upp till 30 000 kr i lån utan säkerhet och med en amorteringstid upp till 5 år.
Det finns även möjlighet till individuella lösningar genom att exempelvis inkludera lånet i nytt ellerbefintliga bolån.

Kontakta något av bankens kontor

 • Henån 0304-345 00
 • Ellös 0304-510 50
 • Varekil 0304-100 75
 • Svanesund 0304-462 60

Se även: Erbjudande fiberlån 2015_07_23 120_180 Orust Sparbank

7 Comments

 1. Jag anmäler härmed mitt inträde i Gullholmen Fiber Ekonomiska Förening. Skälet till att jag väntat, är att mina barn ansett fibernät redan vara uträknat och att utvecklingen är påväg mot ännu bättre möjligheter för datakommunikation.
  Då jag inser att jag inte ensam kan invänta vad som kommer, när Gullholmens majoritet väljer att investera i fibernät, anmäler jag mig som en av medlemmarna i fibernätet.

  Dock kvarstår frågan, varför jag ska få en månadskostnad på 250:- – 350:- per månad, då jag nu inte betalar någon månadskostnad för tele./TV/internet?

  Jag sätter in 300:- på GFEF:s bankgiro idag.

  Med vänlig hälsning
  Gabriella Sandberg Gullholmen 1:130

  • Hej Gabriella

   Kul att Du skall vara med. Månadskostnad får jag återkomma till. Kostnaderna beror på vilket utbud Du väljer. Vi avser att ha olika varianter baserat på behov. Året om eller bara under sommaren etc.

   Hälsningar

   Lars

 2. Hej,
  Kan vi vänt lite aktuella uppdateringar om status på beslut, bidragsprocessen, påbörjad installationer osv. Inom kort?
  Kanske också lägga ut en projekt linje vad man tror olika faser kommer att ta i tid.

  Mvh
  Björn

  • Hej Björn

   Vi planerar inom kort gå ut med en status gällande fibern. Det är hela processen med bidrag som har dragit ut på tiden. I det stora ligger vi bra till tidmässigt med vårt arbete på ön.
   Mycket arbete har lagts på möjligheterna till samförläggning med andra intressenter för att hålla nere kostnaderna.
   Vi kommer hålla till i Gullholmsgården på lördag 28 nov och berätta om vårt arbete, välkommen dit !

   Lars

   • Hej Lars,
    Har tyvärr inte möjlighet att närvar på lördag. Men följer med på websidan och läsa om uppdateringen där istället efter mötet. Skall bli kul att ta del av den informationen som kommer fram på lördag.
    mvh,
    Björn

 3. Hej Lars,
  Är det någon närmare info om när man tror att det är ljus i kontakten? Tänkte säga upp existerande leverantör men vill gärna veta när man är säker på att det funkar med nya fibern.
  Har 3månaders på den existerande avtalen så behöver lite framförhalning innan man kan säger upp, vill gärna inte kasta det pengarna på Telia.
  Hälsningar,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.